ИСКРА СВЕТА

 

Приклад виконання розділу ВСТУП

автоматизація виробночого процесу, перетворювачі, лінії звВСТУП

 

Для управління будь-якими виробничими процесами, зокрема технологічними, необхідно мати в своєму розпорядженні об'єктивну і достовірну інформацію - відомості про характеристики і стан текучих процесів. Технологічні процеси зазвичай характеризуються значеннями температур, тиску, витрат і складу рідких, парових і газових середовищ, рівнем рідин і рядом інших величин.

До системи автоматичного управління входять різні контрольно-вимірювальні прилади, аналізатори якості і складу продуктів та засоби автоматики, призначені для здобуття інформації про режимні параметри технологічних процесів.

Теплотехнічні контрольно-вимірювальні прилади можна розділити на дві групи: перетворювачі (датчики) і вторинні прилади. 

Первинний перетворювач виміряє фізичні параметри вимірюваного об'єкту (температуру, витрату, тиск і так далі) і перетворить їх в сигнали певного вигляду енергії (електрика, стисле повітря або рідина під тиском).

За допомогою ліній зв'язку (дроти або імпульсні трубки) сигнал передається на показуючий вторинний прилад, регулюючий або рахунково-обчислювальний пристрій. У тих випадках, коли приймальний пристрій може приймати лише уніфіковані сигнали або потрібний перетворювач вигляд енергії, в схему включається перетворювач.

Перетворювачі можуть бути «сліпими», призначеними лише для передачі свідчень на вторинні прилади, і показуючими, в конструкцію яких включений стрілочний і циферблат пристрій, або цифрове відображення виміряного параметру. Вторинні прилади поділяються на ті, що показують, реєстратори, регулятори, лічильники.

Показуючиї прилади  вказують значення вимірюваної величини в даний момент часу. Відлік ведеться по положенню стрілки відносно шкали приладу.  Самописні прилади виробляють автоматичний запис результатів виміру протягом всього часу роботи приладу. Більшість самописних приладів мають показуючий пристрій. Прилади-лічильники, що підсумовують, показують значення параметра не у нинішній момент, а за певний відрізок часу.

Кількість речовини, що протікає по трубопроводу в одиницю часу, називається витратою, а прилади вимірюють витрату, - витратомірами. Кількість речовини може вимірюватися в тоннах, метрах кубічних, кілограмах, літрах. Час вимірюється в годинах, хвилинах і секундах. У техніці прийнято вимірювати витрати пари і палива в одиницях маси за одиницю часу – т/ч,  кг/с і так далі., а витрати газів і рідин – в об'ємах одиницях в одиницю часу – м/ч, л/с і так далі.

Прилади, що вимірюють сумарний об'єм і масу речовини, що протікає по трубопроводу, називаються лічильниками кількості

Всі прилади для виміру витрати і кількості можуть бути підрозділені на наступні групи:

 

1. Тахометричні лічильники. У основу виміру кількості речовини в цих приладах закладений принцип виміру числа зворотів вертушки або крильчатки, кутова швидкість яких пропорційна швидкості рідини, що протікає через прилад.

Лічильники виготовляють в основному як прилади місцевого контролю без пристрою передачі свідчень на відстань. Циферблат лічильника знаходиться на корпусі приладу.

Кількість рідини, що протікла через лічильник, визначається шляхом зняття різниці свідчень на початку і в кінці певного періоду часу. Тахометричні лічильники, як правило, застосовуються для виміру невеликих кількостей протікаючої рідини або газу і встановлюються в основному на трубопроводах до 100 – 150 мм в діаметрі.

Тахометричні лічильники не показують поточного значення параметра, тому вони не набули широкого поширення для контролю витрат в теплотехнічних процесах.

 

2. Витратоміри обтікання, або витратоміри постійного перепаду. У цих приладах  поплавець, сприймає тиск середовища у вертикальному потоці і переміщається залежно від величини витрати. 

 

3. Прилади для виміру витрати по методу змінного перепаду тиску. Прилади цього типа перетворюють імпульс перепаду тиску протікаючого середовища через звужуючий пристрій, встановлений на потоці, в свідчення або в уніфікований сигнал витрати.

 

4. Індукційні витратоміри. Принцип дії цих приладів заснований на вимірюванні електрорушійної сили, що утворюється в поперечному перетині потоку при протіканні електропровідної рідкої речовини в магнітному полі.

 

Окрім перерахованих груп існують прилади, що вимірюють витрату за допомогою мірних об'ємів, рівня рідини при витіканні її з щілини, що калібруються, або протікання її через поріг, за допомогою зсуву ультразвукових коливань рухомим потоком і так далі. Але найбільш поширеними приладами є вказані по-перших чотирьох групах.

 

 

 автор С.Б. Кравцова, старший викладач ДНЗ КПЛНПОбновлен 27 мая 2014. Создан 01 мая 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником