ИСКРА СВЕТА

 

Методичні рекомендації по виконанню дипломної роботи
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

по виконанню дипломної роботи

Учні, які навчаються суміжним та інтегрованим професіям, дипломну роботу виконують окремим розділом з кожної професії. Рівень кваліфікації повинен відповідати рівню, визначеному в кваліфікаційній характеристиці.

            Теми дипломних робіт визначаються викладачем спецтехнології спільно з майстрами виробничого навчання, розглядаються методичною комісією, затверджуються заступником директора.

            Завдання на дипломну роботу видається учням не пізніше ніж за два тижні до початку виробничої переддипломної практики. Допускається повторення теми, однак завдання в такому випадку повинні бути різними.

            Викладач за місяць до початку державної кваліфікаційної атестації (ДКА) перевіряє дипломні роботи і виставляє оцінку з короткою рецензією. Термін зберігання в ПТНЗ дипломних робіт – 1 рік.

Для доповіді відводиться не більше 10 - 15 хвилин. У доповіді повинні бути висвітленні тільки найбільш важливі положення дипломної роботи. Складається конспект доповіді, який гарантує якість і чіткість викладання матеріалу.

Вимоги до дипломної роботи

 1. Титульний лист
 2. Лист-завдання
 3. Рецензія (критичний відгук, висновки, зауваження)
 4. Зміст (вказані сторінки)
 5. Основна частина (вступ, розділ «приладист», розділ «слюсар», розділ «охорона праці»)
 6. Висновок
 7. Список використаної літератури
 8. Додатки (таблиці, малюнки, специфікація)
 • Загально визначений об’єм: 25-30 друкованих сторінок або 35-40 рукописних.
 • Заголовок пишеться великими літерами, він має бути не довшим за 40 знаків, крапка не ставиться наприклад: ПОСТАНОВА, текст від заголовка прийнято друкувати через 3 - 4 інтервали.
 • Формат А4, ліве поле - 30мм, верхнє - 15мм, праве – 10мм, нижнє – 20мм.
 • Вписувати окремі слова, формули, позначення допускається лише чорним чорнилом або тушшю, помилки – зафарбовуванням білою фарбою.
 • Прізвища, назви організацій і фірм, назви виробів приводять мовою оригіналу.
 • Сторінки, включаючи титульний лист, нумерують арабськими цифрами без крапок і тире.
 • Розділи, підрозділи нумеруються арабськими цифрами, наприклад: 2. , 2.2. , введення і висновок не нумеруються.
 •  В роботі варто застосовувати малюнки, фотографії, наклеєні на стандартний лист, розташовуючи їх після першого посилання або в додатках. Список використаної літератури. Першими вказують закони України, накази і постанови Верховної Ради України, потім нормативні документи, далі в алфавітній послідовності підручники, навчальні посібники, довідники, журнали, методичні розробки, адреси web - сайтів.

Бондар Д.Д. Практикум з метало оброблення: Навч. посіб. – Донецьк: Майстер, 1991. – 130с.  (перший рядок з абзацу, наступні – ні)

Висновок повинен бути конкретним, стосуватися різних сторін проблеми та перспектив розвитку даного питання.Обновлен 06 мая 2014. Создан 27 апр 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником