ИСКРА СВЕТА

 

Основні причини травматизму на виробництві
 

Для успішного вирішення питань зниження виробничого травматизму і профзахворювань на підприємстві велике значення має знання причин їх виникнення, що дозволяє розробляти конкретні плани щодо запобігання нещасних випадків. Ці причини можна розділити на 2 групи: виробничо - технічні та психофізіологічні (такі, що визначаються психологією та фізіологічними особливостями працюючих).


Виробничо-технічні причини поділяють на: організаційні; технічні; санітарно-гігієнічні, психологічні.


До організаційних причин відносяться: низька виробнича дисципліна; неякісне навчання безпечним методам виконання робіт і проведення інструктажів; відсутність інструкцій на робочому місці; порушення режиму праці і відпочинку працюючих; незабезпеченість необхідною технологічною до-кументацією; недостатній контроль за дотриманням норм і правил охорони праці тощо.


До технічних причин відносяться: відсутність устаткування і пристроїв на машинах, механізмах і технологічному обладнанні, що забезпечують їх безпечну роботу; незадовільний технічний стан машин, механізмів та технологічного обладнання; ,порушення технологічного процесу; низький рівень механізації та автоматизації виробничих процесів; неправильний вибір технологічних режимів; неякісне проведення технічного обслуговування та ремонту машин і механізмів.


До санітарно-гігієнічних причин відносяться::невідповідність метеорологічних умов санітарним нормам; підвищений вміст виробничого пилу, а також отруйні-речовин у повітрі; незадовільний санітарний стан виробничих і побутових приміщень; незадовільне природне та штучне освітлення тощо.


До психофізіологічних причин відносяться: незадовільний психологічний клімат у колективі; антропологічна невідповідність працюючого умовам праці; незадоволеність працею; алкогольне сп’яніння.

 

 

Однією з головних і найбільш частих причин травматизму на виробництві є низький рівень технологічних процесів. Найчастіше отримують травми працівники, які не пройшли стажування на робочому місці, медичні огляди.
    Багато травм залежить від технологічного процесу. Нераціаональне або непристосоване технологічне устаткування, інструменти і тим більше їх несправність також є причиною травм.
    Травми найчастіше виникають внаслідок відсутності або поганого стану захисних пристроїв до вузлів, що  обертаються  і рухаються, агрегатів устаткування , а також до обладнання, що знаходиться під електричною напругою (рубильники, незаізольовані дроти, виключателі, розетки), гарячи х поверхонь.
    Зачасту сприяють травматизму засміченість і безлад в робочих приміщеннях і на робочих місцях:
    - це недостатнє і нераціональне освітлення;
    - незадовільний санітарний стан;
    - особливу роль у виникненні травм грають несправні засоби індивідуального захисту або їх відсутність (захисні маски, окуляри, щитки, рукавички), спецодяг;
    - відсутність вступних інструктажів та інструктажів на робочому місці;
    - погано організоване навчання;
    - недостатнє ознайомлення з правилами техніки безпеки.
    Цілком природно. Що до цього ж приводить і недотримання робітниками правил і норм з охорони праці.
    Найбільш частими випадками травмування є:
    - падіння робітника з висоти;
    -  падіння важких деталей;
    - відліт деталей, осколків або інструментів;
    - попадання в механізми або інше устаткування, що рухається;
    - удари інструментом; попадання в очі пилу, дрібних осколків;
    - відліт гарячих іскор, зіткнення з гарячими поверхнями або рідинами, провідниками, що знаходяться під струмом.
    Ще хочеться звернути увагу на характер травм, які трапляються на виробництві.
    За своїм характер виробничі травми можна розділити на декілька видів:
    - рани порушення цілісності м’яких тканин, які діляться на колоті, різані і рвані;
    - забиття;
    - перелом кісток, тріщини, надломи, роздроблення;
    - вивихи;
    - опіки термічні та хімічні. Перші виникають від зіткнення з гарячими поверхнями або рідинами, другі -  від їдких рідин.
    Для того щоб уникнути вище зазначених причин травмування працівників потрібно:
    - привести в належний технічний стан обладнання та устаткування;
    - навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників підприємств;
    - розробити, затвердити та довести до відома працівників посадові інструкції;
    - регулярно проводити профілактичні заходи щодо усунення  шкідливих і небезпечних виробничих факторів та інші заходи з охорони праці.Создан 22 апр 2017  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником