ИСКРА СВЕТА

 

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ В ЕЛЕКТОУСТАНОВКАХ

автор теми С.Б.КравцоваДля розробки заходів щодо запобігання електротравматизму, пов'язаних з розміщенням електроустаткування підприємства, необхідно знати характеристики приміщень. Відповідно до правил улаштування еле­ктроустановок (ПУЕ), за ступенем небезпеки ураження людини електрич­ним струмом приміщення поділяються на три категорії:

—   без підвищеної небезпеки;

—   з підвищеною небезпекою;

—   особливо небезпечні.

Огороджувальні переносні засоби призначенні для тимчасового ого­родження струмопровідних частин і запобігання помилковим операціям з комутаційною апаратурою. До них належать ізоляційні накладки, ковпаки, переносні заземлення (заземлювачі), щити, клітки, плакати.

Огороджувальні пристрої бувають як суцільні, так і сітчасті. Су­цільні огороджу вальні пристрої у вигляді кожухів та кришок використо­вують в електроустановках напругою до 1000 В та вище.

Часто використовується звукова та світлова сигналізація, написи, плакати та інші засоби інформації, що попереджують про небезпеку на­ближення до електроустановки, яка перебуває під напругою.

Щоб запобігти попаданню людини під напругу внаслідок помилко­вих дій під час роботи, застосовуються спеціальні пристрої - пристрої бло­кування безпеки.

Блокування застосовується в електроустановках напругою понад 220В, в яких часто ведуться роботи на струмопровідних частинах, що огоро­джуються. Блокування забезпечує зняття напруги зі струмопровідної час­тини електроустановки під час проникнення до неї. За принципом дії бло­кування буває механічне, електричне та електромагнітне.

Механічне блокування використовують в електричних апаратах (ру­бильниках, автоматах). Механічне блокування виконується за допомогою замків, стопорів, защіпок та інших механічних пристроїв, які стопорять поворотну частину механізму у відімкненому стані.

Електричне блокування здійснює розрив мережі контактами, що встановлені на дверях огороджувальних пристроїв, кришках і дверцятах кожухів. За допомогою блокувальних контактів електричне блокування здійснює відімкнення напруги під час відчинення дверей огороджувальних пристроїв. Електричне блокування має забезпечувати відімкнення напруги за такого розчинення дверей, щоб людина не змогла потрапити за огоро­дження до струмопровідних частин безпосередньо сама або за допомогою інструмента.

Електромагнітне блокування здійснюється за допомогою спеціаль­них електромагнітних замків.

В апаратурі автоматики, обчислювальних машин використовують блочні схеми: коли блок видаляється зі свого місця, штепсельний роз'єм розмикається, що призводить до зняття напруги з цього блоку.

Запобіжні написи, плакати та пристрої призначенні для привернення уваги працівників до безпосередньої небезпеки, наказу й дозволу певних дій з метою забезпечення безпеки, а також отримання необхідної інформа­ції.

Всі знаки безпеки встановлюють у місцях, перебування в яких пов'язано з можливою небезпекою для працівників, а також на виробни­чому устаткуванні, що є джерелом такої небезпеки.

Запобіжні написи, плакати поділяються на чотири групщ

—   застережні;

—   заборонні;

—   настановчі;

—   вказівні.

Застережні знаки призначенні для попередження працівників про підвищену небезпеку. Вивішують таки знаки у вигляді плакатів на захис­них засобах, на переносних щитах.

Зміст написів, наприклад:

«Стій — напруга!»

«Не вилазь -уб'є!»

Заборонні знаки призначені для заборони певних дій. Вивішують їх на рубильниках, ключах управління тощо. Зміст написів, наприклад:

«Не

вмикати

-робота на

лінії»

 

 

 

 

«Не

вмикати

- працюють

люди»

Настановні знаки призначені для дозволу певних дій працівників тільки під час виконання конкретних вимог безпеки праці (наприклад, обов'язкове застосування спеціальних засобів індивідуального захисту працівників, вжиття заходів щодо забезпечення безпеки праці), вимог по­жежної безпеки і для показу евакуаційних шляхів.

Зміст написів, наприклад:

«Працювати тут»

«Вилазити тут»

Вказівні знаки вказують місце знаходження різних об'єктів і при­строїв, пунктів медичної допомоги, складів, майстерень, вогнегасників то­що.

Звільнення потерпілого від дії електричного струму

Якщо трапився нещасний випадок від дії електричного струму, то:

-         потерпілого звільняють від дії струму; 

-         надають йому першу допомогу.

-         під час ураження електричним струмом потрібно виконувати такі
безпечні методи:

-         вимкнути напругу рубильником або вимикачем;

-         забезпечити безпеку захисним вимиканням аварійної ділянки або
мережі повністю.

-          Якщо вимикання не може бути виконано досить швидко, треба тер­міново змінити потерпілого від дії струмопровідних частин, до яких він доторкається. При цьому особа, яка надає допомогу, повинна пам'ятати, що не можна доторкатися до потерпілого, бо це небезпечно для життя ря­тівника. Особі, яка надає допомогу, також треба бути обережним, щоб не доторкнутися до струмопровідної частини і не опинитися під напругою. Для звільнення потерпілого від струмопровідних частина бо проводу до 1000В користуються ізольованою штангою, сухою палицею, дошкою або іншим сухим діелектричним предметом.        

-          У разі необхідності проводи перерізають пофазно інструментом с ізольованими рукоятками або перерубують сокирою з дерев'яним сухим держаком.

-          Відтягувати потерпілого від струмопровідних частин можна за одяг, якщо він сухий, уникаючи при цьому доторкання до оточуючих металевих предметів та відкритих частим тіла потерпілого.Обновлен 22 апр 2017. Создан 02 апр 2017  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником