ИСКРА СВЕТА

 

Контрольні завдання з предмету "Основи енергоефективності та енергоменеджменту"
Контрольні завдання 

Варіант 1 Маркетинг управління процесом використання енергії 

Для подачі води в систему використовують водяний насос, який приводиться в дію за допомогою електродвигуна потужністю 90 кВт. Кількість води, що подається в систему регулюється затвором із сервоприводом, при цьому внутрішні втрати становлять 1 кВт. Насос працює 24 години на добу і 350 днів в рік. Однак споживання води протягом доби різне. 10 годин в день -витрачається 100 % води; 6 годин в день - 70 %, коефіцієнт навантаження - 0,55; 6 годин в день - 40 %, коефіцієнт навантаження - 0,25; 2 години в день - 20 %, коефіцієнт навантаження - 0,1.

У зв’язку з тим, пропонується встановити привод із регулювальною швидкістю, який буде автоматично реагувати на тиск у системі ( дросельний вентиль), при цьому при навантаженні 40 % коефіцієнт навантаження становить 0,85, а при 20 % - 0,2.

Яка буде величина річного енергозбереження?

Які, на вашу думку, чинники необхідно враховувати?

Варіант 2 Керування навантаженням і його альтернативи

Стоянка для автомобілів освітлюється за допомогою 10 вольфраново- галогенними лампами потужністю 500 Вт кожна. Лампи вмикаються і вимикаються обслуговуючим персоналом рукою, інколи лампи світять і вдень. Коефіцієнт навантаження становить 0,8, а річна експлуатація 5400 годин.

Яка буде величина річного енергозбереження при заміні вольфраново- галогенних ламп на натрієві лампи високого тиску потужністю 114 Вт, які мають такий самий рівень освітленості? Водночас буде встановлено автоматичне управління фотоелементами. Коефіцієнт навантаження 0,9. Річна експлуатація 3950 годин. Які, на вашу думку, чинники повинні бути також враховані?

Варіант 3 Тенденції розвитку 

Ви енергоменеджер обласного центру енергоефективності. Ваші основні завдання з проблем енергозбереження.

Варіант 4 Координоване планування

Для опалення будинку витрачають 50 тис. ГДж теплоти. Енергоаудит виявив, що таке споживання теплоти є надто марнотратно, оскільки будинок опалюється постійно, а його завантаження періодичне, а також він погано ізольований. З метою економії енергії запропоновано такі заходи:

а)   встановити регулятор опалення залежно від часу, що дозволить зменшити опалювальне навантаження на 40%;

б)   ізолювати будинок і таким чином зменшити кількість теплоти, що витрачалася на його обігрівання, на 20 %.

Визначте річне енергозбереження (ГДЖ і %), якщо будуть прийняті тільки заходи а), заходи б), а також заходи а) і б) разом.

Варіант 5 Стратегії управління 

Ви енергоменеджер Укренерго. Яка ваша думка щодо стратегії енергозбереження в Україні.

Варіант 6 Особливості електропостачання та електроспоживання

Молодий підприємець для забезпечення як міських, так і міжміських перевезень пасажирів придбав низку легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Із них 4 автомобілі марки “SENS” і 8 штук марки “Lanos”. Автомобіль марки Daewoo “SENS” на 100 км пробігу витрачає 8,6 л бензину марки А-95, а “Lanos”- 10,4 л. Вартість 1 л бензину марки А-95 становить 4,6 грн. Середньодобовий пробіг одного автомобіля не перевищує 320 км. Автомобілі експлуатуються цілодобово.

Визначити річну витрату коштів на придбання палива і яка буде економія коштів на придбання палива і яка буде економія коштів, якщо всі автомобілі перевести на газ-метан, при цьому необхідно врахувати, що 1 л газу коштує 1,6 грн. Автомобіль марки Daewoo “SENS” на 100 км витрачає 10л газу, а “Lanos”-12л.

Варіант 7 Управління електричним навантаженням в Україні 

На вашу думку, як енергоменеджера, в чому полягає стратегія енергетичного аудиту.

Варіант 8 Основні принципи використання енергії

З метою забезпечення хорошого сервісу під час перевезення пасажирів у зоні міста, приватне підприємство виділило 6 автобусів із дизельним двигуном і 8 автобусів марки ПАЗ-675 з карбюраторним двигуном. Денний пробіг автобуса становить 300 км і він експлуатується 6 днів у тиждень. Автобус із дизельним двигуном витрачає на 100 км пробігу 18 кг дизельного палива, а з карбюраторним - 20 кг бензину марки А-76. Вартість 1 кг дизельного палива становить 3,7 грн, а бензину - 3,8 грн.

Визначити річну витрати коштів на придбання палива і яка буде економія коштів, якщо бензинові двигуни перевезти на скраплений газ, при цьому необхідно врахувати, що на 300 км пробігу автобус ПАЗ-675 використовує 100 л газу і вартість 1 кг скрапленого газу становить 2 грн.

Варіант 9 Характеристика проблеми ефективного використання енергії

Паровий котел працює на нафтовому газі і використовує протягом року 1млн. 150тис. л нафтового газу. ККД котла 82%. Теплотворна здатність газу

38,0   МДж/л. Вартість 1 л газу становить 0,22 дол.

З метою економії коштів пропонується перевести котел на природний газ, однак ККД котла буде 80%. Теплотворна здатність газу 40,5 МДж/м . Вартість енергії від згоряння газу складає 0,013 дол./кВтгод (1кВтгод=3,6 МДж).

Яка величина енергозбереженя і економії витрат при заміні палива?

Які ще чинники необхідно врахувати?

 

Варіант 10 Методика визначення індивідуальних норм витрат електроенергії

Фермеру необхідно просушити 120 т зерна пшениці для зменшення вологості з 20% до 14%. Потужність зерносушарки 30 т/год. Витрати електроенергії - 3,1 кВтгод/т.

Яка кількість електроенергії буде затрачена на сушіння зерна та яка її вартість?

 

Варіант 11 Енергетичні баланси

В результаті енергетичного обстеження було встановлено, що коефіцієнт середньої ефективності роботи котла становить 79%. Котел має ручну систему продування, що є неекономною, оскільки при цьому витрачається більше 1% енергії від загальної кількості теплової енергії, яка споживається котлом. Котел споживає палива у вигляді енергії - 62 МДж (100%), втрати газу в газопроводі складають 13,02 МДж (21%), а теплота, що поглинається котлом становить 48,98 МДж (79%). Через обшивку котла витрачається 1,0 МДж теплоти, а підчас продування 0,5 МДж. Корисна теплота для виробництва пари становить 47,48 МДж.

З метою енергозбереження пропонується в котельні провести такі заходи:

а) встановити систему автоматичної подачі кисню;

б) встановити систему автоматичного продування котла.

У випадку використання заходу а) підвищується ефективність горіння в середньому до 83%, а у випадку - б) скорочується продувка на 50% від теперішнього рівня.

Яка буде величина річного енергозбереження? Які ще чинники необхідно врахувати?

 

Варіант 12 Оцінка споживання енергоресурсів

Обґрунтуйте ефективність використання вітрової енергії установки для одержання електроенергії порівняно з дизельною електростанцією. Визначте термін окупності установки, якщо питомі капіталовкладення складають 3000 дол/кВт, установка в 1 кВт виробляє протягом року 6000 кВт год, а щорічні експлуатаційні витрати становлять 150 дол.

Визначте економію, що досягається за рахунок скорочення витрат палива (дол./рік), якщо електростанція на 1 кВт год витрачає 450г дизельного палива (1т коштує 300дол).

Варіант 13 Види норм питомих витрат енергії та вимоги до них

В автопідприємстві використовуються такі транспортні засоби: автобуси - ЛіАЗ-677 - 10шт, ЛАЗ-695Н - 30шт і вантажні автомобілі - ЗІЛ- 130 - 5шт. Річний пробіг кожного транспортного засобу складає: ЛіАЗ-677 - 70 тис. км; ЛАЗ-695Н - 60 тис. км і ЗІЛ-130 -41 тис. км. На 100 км пробігу ЛіАЗ-677 -витрачає 41 кг бензину марки А-76, ЛАЗ-695Н - 32 кг і ЗІЛ-130

-     22,7кг. Вартість 1 кг бензину марки А-76 складає 1,4 грн.

Яка буде економія коштів, якщо всі транспортні засоби перевести на скраплений газ? При цьому необхідно врахувати, що на 100 км пробігу ЛіАЗ-677 - використовує 38,7 кг газу, ЛАЗ-695Н - 30 кг і ЗІЛ-130 - 22кг. Вартість 1кг скрапленого газу складає 0,8 грн.

Які ще чинники необхідно врахувати?

Варіант 14 Суть і задачі нормалізації енергоспоживання

Для забезпечення гарячим водопостачанням (температура води 70 °С) дитячого садочку встановлено сонячні колектори, поверхня яких складає 200 м , а річне теплопостачання об’єкту - 720 ГДж. Вартість системи сонячного теплопостачання становить 1500 дол. Вартість 1ГДж теплоти становить 4 дол.

Через скільки років окупиться вартість установки?

Яка кількість електроенергії буде збережена, враховуючи, що в нашому регіоні в рік 1850 сонячних годин і 1кВтгод=3,6МДж?

У випадку використання палива (нафтового газу), для забезпечення теплопостачання, витрати газу становлять 37 т/рік. Яка буде економія витрат, якщо 1 л нафтового газу становить 0,22 дол?

Варіант 15 Принципи та методики оцінки економічної ефективності міроприємств щодо енергозбереження 

Ви енергоменеджер Міністерства переробної і харчової промисловості. Ваші основні напрями діяльності щодо енергозбереження на підприємствах галузі. Обґрунтуйте їх.

 

Варіант 16 Паливно-енергетичний баланс

Для підігрівання води в житловому будинку з площею 100м встановлена сонячна водонагрівальна установка з двома колекторами площею 1м кожен і баком-акумулятором 150л. Вартість установки 500 дол. 1м поверхні колектора забезпечує одержання за рік 5 ГДж теплоти з температурою 70 °С. Вартість 1ГДж теплоти становить 4 дол. Термін служби установки 30 років.

Через скільки років окупиться вартість установки?

Яка буде величина річного енергозбереження (кВт год), якщо річна тривалість сонячного світла 1850 год і 1кВтгод=3,6МДж.

Варіант 17 Рекомендації щодо енергозбереження

Виробничі майстерні освітлюються за допомогою світильників із лампами розжарювання потужністю 200Вт. Майстерні працюють у дві зміни протягом року (250 днів). Коефіцієнт навантаження 0,8. Світильники вмикаються і вимикаються працівниками майстерні руками, інколи залишаються включеними і вдень.

З  метою економії енергії пропонується замінити в світильниках лампи розжарювання на натрієві лампи потужністю 100 Вт кожна, які забезпечують такий самий рівень освітленості. Крім цього, пропонується встановити автоматичне управління процесом вмикання і вимикання світильників за допомогою фотоелементів.

Яка буде величина річного енергозбереження?

Які чинники необхідно врахувати?

Варіант 18 Методологія енергоаудиту

В приватному будинку встановлено кабельне електроопалення, що обігріває 100 м житлових кімнат. Загальні тепловтрати складають 6000 Вт. Максимально допустима потужність становить 175 Вт/м .

Яка кількість електроенергії необхідна для обігрівання кімнат і яка її вартість?

Які ще необхідно врахувати чинники?


 

Варіант 19 Аналіз потоків енергії

Житловий масив, який має 50 тис. населення, необхідно забезпечити холодною і гарячою водою та електроенергією. Середньостатистичне споживання холодної і гарячої складає 0,4 м за добу. Витрати електроенергії на водопостачання 1 м води становлять 0,2 кВт год. Споживання теплової енергії з гарячою водою 2 Гкал за рік на людину. Тариф на відпуск 1 м3 води становить 1 грн, а 1 кВт-год електроенергії - 0,13 грн і 1 Гкал теплової енергії

-     130 грн.

У випадку використання частотно-регульованого електропривода можна отримати економію холодної води - 20%, гарячої - 10%, електроенергії - 30%.

Визначте економію електроенергії на водопостачання, економію теплової енергії та щорічну економію витрат на водо- енерго- і теплопостачання при впровадженні частотно-регульованого електроприводу?

Які ще необхідно врахувати чинники?

Варіант 20 Розрахунок використаного палива

Для забезпечення теплиць водою, а також вироблення енергії використовується вітроенергетична установка потужністю 100 кВт. Вартість 1 кВт*год становить 0,4 дол. Капітальні витрати на будівництво установки складають 20 тис. доларів. Річні витрати на експлуатацію, ремонт і технічне обслуговування не перевищують 2% від вартості установки.

Через скільки років окупляться витрати, що затрачені на придбання та обслуговування установки?

Варіант 21Спрощений і комплексний енергоаудит

На переробному підприємстві зберігається 200 т картоплі, яку необхідно просушити. Можна використати рециркуляційний спосіб або без рециркуляції, однак при використанні рециркуляційного способу для просушування 1000 кг картоплі витрачається 20,2 кВтгод, а без рециркуляції

-     20,8 кВт год.

Яка буде економія електроенергії та коштів?


Варіант 22 Енергетичний аудит, його задачі та основні етапи

Обґрунтуйте ефективність використання сонячної установки для гарячого водопостачання порівняно з центральною котельнею. Визначте термін її окупності, якщо капіталовкладення становлять 1500 дол/кВт, а щорічні експлуатаційні витрати на установку складають 75 доларів. Установка виробляє в рік 7000 кВт. Визначте економію, що досягається за рахунок скорочення витрат палива, якщо в центральній котельні на 1 кВт год витрачається 175 г палива, а вартість 1 т палива становить 250 доларів.

Варіант 23 Проблеми вибору раціонального джерела енергії

У цеху для спікання виробів використовується 5 електропечей. У кожній печі є 12 нагрівачів, які споживають 1 кВт-год кожний. У вихідні дні (від 23— - п’ятниця до 700 - понеділок) печі споживають лише 60% повної потужності, оскільки виключення печей приводить до виходу їх з ладу.

Яка буде річна економія (кВт) та її вартість (1 кВт коштує 37 коп.), якщо забезпечити виключення печей без їх поломок?

Варіант 24 Види енергії та її використання

Річна витрата електроенергії на освітлення адміністративного корпусу підприємства за допомогою ламп розжарювання становить 7200 кВт. У випадку заміни ламп розжарювання на вольфрамо-галогенні лампи економія електроенергії становитиме 60%.

Яку кількість коштів (грн) зекономить підприємство(1 кВт коштує 37коп.)?

Варіант 25 Стратегія розв’язання проблем енергозбереження

На переробному підприємстві зберігається 200 т картоплі, яку необхідно просушити. Можна використати рециркуляційний спосіб або без рециркуляції, однак при використанні рециркуляційного способу для просушування 1000 кг картоплі витрачається 20,2 кВт-год, а без рециркуляції

-    20,8 кВт год.

Яка буде економія електроенергії та коштів?


Варіант 26 Вимоги, яким повинен відповідати енергоменеджер

В автопідприємстві використовуються такі транспортні засоби: автобуси -ЛіАЗ-677 - 10шт, ЛАЗ-695Н - 30шт і вантажні автомобілі - ЗІЛ- 130 - 5шт. Річний пробіг кожного транспортного засобу складає: ЛіАЗ-677 - 70 тис. км; ЛАЗ-695Н - 60 тис. км і ЗІЛ-130 -41 тис. км. На 100 км пробігу ЛіАЗ-677 -витрачає 41 кг бензину марки А-76, ЛАЗ-695Н - 32 кг і ЗІЛ-130

-     22,7кг. Вартість 1 кг бензину марки А-76 складає 1,4 грн.

Яка буде економія коштів, якщо всі транспортні засоби перевести на скраплений газ? При цьому необхідно врахувати, що на 100 км пробігу ЛіАЗ-677 - використовує 38,7 кг газу, ЛАЗ-695Н - 30 кг і ЗІЛ - 130 - 22кг. Вартість 1кг скрапленого газу складає 0,8 грн.

Які ще чинники необхідно врахувати?

Варіант 27 Функції та обов’язки енергоменеджера

Житловий масив, який має 50 тис. населення, необхідно забезпечити холодною і гарячою водою та електроенергією. Середньостатистичне споживання холодної і гарячої складає 0,4м за добу. Витрати електроенергії на водопостачання 1м води становлять 0,2 кВтгод. Споживання теплової енергії з гарячою водою 2 Гкал за рік на людину. Тариф на відпуск 1м3 води становить 1грн, а 1 кВтгод електроенергії - 0,13грн і 1 Гкал теплової енергії

-     130 грн.

У випадку використання частотно-регульованого електропривода можна отримати економію холодної води - 20%, гарячої - 10%, електроенергії - 30%.

Визначте економію електроенергії на водопостачання, економію теплової енергії та щорічну економію витрат на водо- енерго- і теплопостачання при впровадженні частотно-регульованого електроприводу? Які ще необхідно врахувати чинники?

Варіант 28 Використання енергії сонця і вітру 

Ви енергоменеджер Укренерго. Які, на вашу думку, повинні бути прийняті на державному рівні заходи, які сприяли б ефективному використанню паливно-енергетичних ресурсів. Обґрунтуйте їх.

Варіант 29 Методи оцінки інвестицій в енергозбереження 

Ви енергоменеджер Міністерства палива та енергетики. Сформулюйте основні напрями на найближчу перспективу підвищення енергоефективності в Україні.

 

Варіант 30 Перешкоди на шляху ефективного використання енергії

Обґрунтуйте ефективність використання вітрової енергії установки для одержання електроенергії порівняно з дизельною електростанцією. Визначте термін окупності установки, якщо питомі капіталовкладення складають 3000дол/кВт, установка в 1 кВт виробляє протягом року 6000 кВт год, а щорічні експлуатаційні витрати становлять 150 дол.

Визначте економію, що досягається за рахунок скорочення витрат палива (дол./рік), якщо електростанція на 1 кВт год витрачає 450г дизельного палива (1т коштує 300дол).

Варіант 31 Визначення пріоритетних напрямків енергозбереження

Ви працюєте на посаді енергоменеджера в Міністерстві палива та енергетики. Які будуть ваші пропозиції щодо забезпечення підприємств України необхідною кількістю електроенергії в зимовий період, тобто усунення пікових навантажень.

Варіант 32 Способи і технічні засоби акумулювання енергії

Ви працюєте на посаді енергоменеджера в Міністерстві палива та енергетики. Які будуть ваші пропозиції щодо забезпечення підприємств України необхідною кількістю електроенергії в зимовий період, тобто усунення пікових навантажень.

Варіант 33 Стан і перспективи застосування поновлюваних джерел енергії

Як енергоменеджер Укренерго проаналізуйте основні причини низької енергоефективності та росту енергоємності ВВП України.

Варіант 34 Структура систем управління енерговитратами 

Які заходи, на вашу думку, як енергоменеджера, повинно проводити Міністерство палива та енергетики для покращення організації та управління процесу енергозбереження в Україні.

 

Варіант 35 Економічні показники організаційно-техніних міроприємств 

Ви енергоменеджер Обленерго. Які будуть основні ваші завдання щодо енергозбереження.

Варіант 36 Енергозбереження і енергоефективність

Для забезпечення теплиць водою, а також вироблення енергії використовується вітроенергетична установка потужністю 100 кВт. Вартість 1кВт*год становить 0,4 дол. Капітальні витрати на будівництво установки складають 20 тис. доларів. Річні витрати на експлуатацію, ремонт і технічне обслуговування не перевищують 2% від вартості установки.

Через скільки років окупляться витрати, що затрачені на придбання та обслуговування установки?

Варіант 37 Енергетичний потенціал

Стоянка для автомобілів освітлюється за допомогою 10 вольфрамово- галогенними лампами потужністю 500 Вт кожна. Лампи вмикаються і вимикаються обслуговуючим персоналом рукою, інколи лампи світять і вдень. Коефіцієнт навантаження становить 0,9, а річна експлуатація 5400 годин.

Яка буде величина річного енергозбереження при заміні вольфрамово- галогенних ламп на натрієві лампи високого тиску потужністю 114 Вт, які мають такий самий рівень освітленості? Водночас буде встановлено автоматичне управління фотоелементами. Коефіцієнт навантаження 0,9. Річна експлуатація 3950 годин.

Які, на вашу думку, чинники повинні бути також враховані?

 Обновлен 02 апр 2017. Создан 27 мар 2017  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником