ИСКРА СВЕТА

 

Енергія

використано матеріали методичного посібника Задорожньої І.П.Енергія 

 

3.1. Енергозбереження

 Що розуміють під словом "енергозбере­ження"? Ми з вами знаємо, що поняття енер­гозбереження тісно пов'язане з такими поняттями як кількість і якість енергії.

Згадайте, що ви прочитали про енергозбе­реження у Вступі. Якщо уявити, що звичайна без­господарність при використанні енергії зникла, то можна виділити три основні напрямки енергозбе­реження:

  • корисне використання (утилізація) енерге­тичних втрат;
  • модернізація устаткування з метою змен­шення втрат енергії;
  • інтенсивне енергозбереження.

Використання теплових відходів промис­лового виробництва може бути чудовим прикла­дом утилізації енергетичних втрат.

При модернізації виробництва зменшу­ються втрати енергії у діючому устаткуванні, але не змінюються принципи технології та обладнан­ня. За приклад може правити установка систем автоматичного регулювання процесів горіння на котлах електростанцій, ущільнення вікон і две­рей під час ремонту будинків, використання вікон з потрійним склом і т.п. На відміну від попередніх прикладів існує так зване інтенсивне енергозбе­реження, яке передбачає повну реконструкцію встановленого устаткування та запровадження нових принципів його роботи, що значно скоро­чує споживання енергії. Прикладом може бути заміна двигунів внутрішнього згоряння в автомо­білях на електродвигуни із живленням від соняч­них елементів (електромобілі). А що ж можемо зробити ми?

 

Енергозбереження щодо першого закону: не марнуйте енергію!

Тобто, використовуючи енергію раціо­нальніше, ми за той самий час будемо витрачати її менше, ніж раніше.

Рекомендовані заходи з енергозбереження, що відповідають першому закону:

- використовуйте економні електричні лам­почки (лампи денного світла замість жа-рівок);

-   вимикайте освітлювальні й нагрівальні прилади, коли виходите з кімнати;

-   слідкуйте за тим, щоби водопровідні кра­ни та зливні бачки не протікали.

Енергозбереження, згідно із другим зако­ном, змушує замислитися над питанням: енергію якої якості використовувати для виконання того чи іншого завдання?

 

Енергозбереження щодо другого закону: не втрачайте якість енергії!

Наведемо приклади енергозбереження від­повідно до другого закону:

-        використання біоенергії і тепло­вої енергії для обігрівання примі­щень замість електроенергії;

-         використання теплових відходів для обігрівання будинків;

-         використання сонячної енергії для обігрівання приміщень, піді­гріву води тощо. Отже, за деяких способів енергозбережен­ня (наприклад, при використанні теплових від­ходів для обігрівання) чинні обидва енергетичні закони.

Значення енергозбереження важко переоцінити. Адже якщо ми сьогодні будемо ощадливо ви­трачати енергію, то зможемо віддалити термін розробки нових вугільних родовищ, буріння на­фтових свердловин, а отже, збережемо запаси ре­сурсів для майбутніх поколінь.

 


Практикум

Вимірювання енергії вдома

Запишіть використану за останні 24 години енергію

Квт/год

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

20

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожний вечір протягом тижня записуйте покази лічильника електричної енергії в один і той самий час. Щоб з¢ясувати, скільки енергії було використано за останні 24 години, відніміть покази лічильника, одержані напередодні. Почніть з понеділка. Позначте результат хрестиком у відповідному рядку в колонці. Через тиждень з¢єднайте всі хрестики лінією. Ви одержите графік використання електроенергії, спожитої у вашому будинку протягом тижня. Додайте всі результати, щоб одержати загальну кількість енергії, використану у вашому будинку протягом тижня.

            Після того, як ви вивчите способи економії електроенергії та будете їх застосовувати, знову заповніть таблицю, але тепер вже намалюйте лінію іншим кольором.

 

3.2. Енергозбереження й охорона довкілля

Сьогодні люди витрачають дуже багато енергії. При використанні таких джерел енергії, як вугілля, нафта, сланці, торф, довкілля на­стільки забруднюється, що це викликає серйозне занепокоєння учених у всьому світі. Зниження енергоспоживання - один зі способів поліпшити становище. Ще більш перспективним щодо збере­ження якості довкілля є зменшення використання невідновлюваних джерел і збільшення частки відновлюваних джерел енергії. Адже, використовуючи відновлювані джерела енергії, ми зменшу­ємо кількість шкідливих викидів у атмосферу.

Але для того, щоб відновлювані джерела енергії прийшли на зміну невідновлюваним, по­трібен певний час, тому важливо використовува­ти лише стільки енергії, скільки необхідно, і не більше того. Найперспективнішим напрямком є підвищення ефективності використання енергії.

Отже, заощаджуючи енергію, ми рятуємо навколишнє середовище. Це не складно, і почати можна одразу:

  • виходячи з кімнати, не забувайте вимкнути світло й електроприлади;
  • не тримайте водопровідний кран відкритим, поки чистите зуби;
  • ходіть у магазин, що поряд з вами, пішки, або їздіть на велосипеді.

Уважно погляньте на свій будинок, і ви знайдете безліч способів заощадити енергію!

 

Подумайте і дайте відповідь 

1. Що таке квоти і чи варто Україні купува­ти чи продавати квоти?

2. Якими можуть бути основні принципи скорочення обсягів антропогенних вики­дів та збільшення поглинання парникових газів?

3. Що означає термін «озонова діра»?

4. Як організовано спостереження за пого­дою у нас в країні, в світі?

5. Яким чином технічний прогрес може при­зупинити розвиток екологічної кризи?Обновлен 01 мая 2017. Создан 26 мар 2017  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником